Stemstudio Maria

Stemtrainingen

 • Individuele zangles van één uur - Kosten: € 50,-
 • VRIJER ZINGEN
 • Je leert de lage en hoge gebieden in je stem op een nieuwe manier in te zetten. Je leert hoe je een lied echt als jóuw lied kunt laten klinken. Je leert aanwezig te zijn in je stem.

  -------

 • Individuele klanksessie van één uur - Kosten: € 50,-
 • INTUITIEF ZINGEN: JE STEM, DAT BEN JE ZELF
 • In deze ontdekkingstocht kom je in verbinding met emotionele lagen, met je kracht en met je kwetsbaarheid. We gaan uit van wie je op dat moment bent; wat je bezighoudt en hoe je je voelt. Je zingt en klinkt vanuit je intuïtie, vertrouwend dat je wat je in je hebt, ook kunt verklanken. Vals zingen bestaat niet. Een energie-gevende sessie.

  -------

 • Individuele stemsessie van één uur - Kosten: € 50,-
 • PERSOONLIJKE PRESENTATIE IN STEM EN GEBAAR
 • Gewerkt wordt aan overtuigingskracht, authenticiteit, gesticulatie, non verbale communicatie, omgaan met spreekangst.

  -------

 • Groepssessies (workshops) van twee uur. Op aanvraag
 • Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers
 • EEN ZUIL VAN STEMMEN
 • We werken toe naar gezamenlijke klank- en zangdialogen. De groepsklank is de bedding waarin jouw stem open gaat en zich kan ontplooien.
 • Je komt bij je oerklank.
 • Je leert te klinken vanuit je intuïtie
 • Je leert vrijuit aanwezig te zijn in je stem, voor en met de groep.

  -------

 • Groepssessies (workshops) van twee uur . Op aanvraag.
 • Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers
 • EEN LEVENDE KLANKSCHAAL
 • Deze sessie is van meer spirituele aard. Na het losmaken van de stem werken we met klankmeditaties, klankimprovisaties en meditatieve liederen. Het leren resoneren met je stem en het ervaren van je eigen lijf als klankkast, heeft een helende werking op je eigen ziel en die van de anderen. In deze klankmeditaties stijg je als het ware boven jezelf uit. Zo maken we een verbinding tussen stem en spiritualiteit; tussen stem en wie je ten diepste bent.


test